Pris pr. 1 januar 2018. Egenbetaling 1875 kr pr måned

Prisen er 7.500 kr. om måneden. Egenbetaling er 1.875 kr. Tilskuddet fra Nordfyns kommune er 5.625 kr. Der betales i alle 12 måneder inklusiv ferie og sygdom . indbetales forud og indsættes på min konto. Senest den sidste hverdag i måneden.

Tilskuddet udbetales månedsvis forud på forældres nem konto

 

Der ydes søskende rabat.

Der er 2 mdr. opsigelse 

Jeg har papirerne om dagplejeaftale og ansøgning om tilskud

Som vi udfylder sammen. Alle får tilskuddet

Prisen reguleres årligt. pr 1-1 . Da kommunens tilskud også reguleres på samme vis

 

 Kommunal dagpleje takst 2018. 2290 pr mdr i 11 mdr

 Privat dagpleje her. takst 2018. Egen betaling 1.875 i 12 mdr